LadyAnn
MENÜ
     
HTML-KÓDOK
     
GALÉRIA KÉPEK
     
KARÁCSONY
     
EGÉSZSÉGTÁR
     
RECEPTEK
     
OLVASNIVALÓ
     
MONDÁK
     
VERSEK IDÉZETEK
     
ŐSZ
     
TÉL
     
MESE OLDALAK

 

Mese tv

Egyszer volt mese oldal kép

TV MŰSOR

Tv kép

Filmek Sorozatok

Jó szórakozást kívánok!

Köszönet az oldal szerkesztőjének!

     
HÚSVÉT
     
HALLOWEEN
     
OLDAL ÉRTÉKELŐ
Az oldal látogatók véleménye fontos számomra.
Kérlek értékeld oldalam

Egészen jó
Elfogadható
Van mit csiszolni rajta
Szívesen jövök máskor is
Szavazás állása
Lezárt szavazások
     
HONNAN

 

 

     
Világnapok

január 22.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én írta a Himnuszt. Ennek emlékére ünnepeljük ezt a napot.

február 13.
BETEGEK VILÁGNAPJA
A betegek világnapját annak ellenére rendezik, hogy Lourdes-ban 1858. február 11-én jelent meg Szûz Mária Soubirous Bernadette francia leánynak, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevõ forrás fakadt. Az ide zarándoklók száma évente több mint félmillió és a tudományos módon meg nem magyarázható gyógyulások is több ezerre tehetõk.

február 14.
VALENTIN-NAP
Szent Valentin nevenapján világszerte megajándékozzák szeretteiket az emberek és megünneplik a szerelmesek napját.

március 15.
A MAGYAR SAJTÓ NAPJA
1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó elsõ szabad termékeit, a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. 1990 óta ünnepeljük.

március 27.
SZÍNHÁZI VILÁGNAP
1961 júniusában a Nemzeti Színházi Intézet bécsi közgyûlésén, negyven ország küldöttének határozata alapján tartjuk 1962 óta, annak emlékére, hogy 1957. március 27-én volt a Párizsban mûködõ Nemzetek Színházának Évadnyitója.

április 1.
ÁPRILIS ELSEJE "ÜNNEPE"
Valószínüleg valamilyen téltemetõ-tavaszköszöntõ pogány hagyományra vezethetõ vissza. Már az ókori görögök is megtréfálták egymást ezen a napon.

április 7.
SZAKSZERVEZETI AKCIÓNAP
1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményként megkezdte mûködését az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amelynek célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása, továbbá tevékeny részvétel a környezet védelmében.

április 10.
NEMZETI RÁKELLENES NAP
A Magyar Rák Liga 1993-tól minden évben nemzeti rákellenes napot szervez április 10-én Dr. Dollinger Gyula sebész, egyetemi tanár születésnapján, aki 1902-ben megalakította az elsõ Országos Rákbizottságot. (Ha április 10-e húsvéti ünnepekre esik, akkor más idõpontban tartják.)

április 11.
KÖLTÉSZET NAPJA
E napon született 1905-ben József Attila. (1964. április 11-én ünnepelték elõször.)

április 18.
NEMZETKÖZI MÛEMLÉK NAP
A mûemlék és történeti együttesek nemzetközi napja. Az UNESCO ICOMOS Szervezetének javaslatára nyilvánították e napot Nemzetközi Mûemléki Nappá. Elõször 1984-ben ünnepelték. E napon világszerte különbözõ rendezvényeken hívják fel a figyelmet a mûemlékekre, különösen azokra, amelyek megmentéséhez segítségre van szükség.

április 22.
A FÖLD NAPJA
A Föld Napja elnevezésû világméretû környezetvédelmi akciónap - társadalmi kezdeményezésként - 1970-ben indult el az Egyesült Államokból. Magyarországon 1990 óta rendezik meg. Célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a környezet védelmének fontosságára.

április 24.
A RENDÕRSÉG NAPJA
A kormány határozata alapján 1992-tõl Szent György napján tartják Magyarországon a rendõrség napját.

április 29.
A TÁNCMÛVÉSZET VILÁGNAPJA
A Nemzetközi Színházi Intézet 1981. évi madridi közgyûlésének kezdeményezésére 1982-ben ünnepelték elõször abból az alkaomból, hogy 1727.ben e napon született Jean G. Noverre francia balett-táncos, az egyetemes táncmûvészet nagy megújítója.

május elsõ vasárnapja
ANYÁK NAPJA
Az amerikai eredetû hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az elsõ megemlékezést 1925-ben szervezték.

május 4.
TÛZOLTÓK NAPJA
1991-tõl ismét május 4-e a tûzoltók napja Magyarországon. Ezen a napon emlékeznek meg Szent Flóriánról, a tûzoltók védõszentjérõl.

május 5.
EURÓPA NAPJA
Az 1949. május 5-én, Londonban megalakult Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1964-ben határozta el, hogy május 5-ét minden évben Európa Napjaként ünneplik. Célja, hogy az embereket szorosabban bevonják az európai egyesítési folyamatba.

május 8.
NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT NAP
1828-ban, ezen a napon született Henry Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a soferínói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának, és ez ébresztette benne azt a gondoatot, hogy létrehozzon egy nemzetközi segélyszervezetet, így 1863-ban, Genfben megalapította a Nemzetközi Vöröskeresztet. Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz.

május 10.
MADARAK ÉS FÁK NAPJA
1902. március 19-én, Párizsban, az európai államok egyezményt kötöttek a mezõgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. Az egyezmény aláírói között volt Magyarország is, majd 1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg elõször az országban a Madarak és Fák napját, amelynek megünneplését az 1906. évi I. törvénycikk írta elõ. Eszerint minden év méjusában az iskolákban egy napot arra szentelnek, hogy a tanulókkal megismertessék a hasznos madarakat, és védelmük jelentõségét.

május 12.
AZ ÁPOLÓNÕK NEMZETKÖZI NAPJA
Világszerte május 12-én tartják az ápolónõk világnapját, arra emlékezve, hogy 1820-ban ezen a napon született Florance Nightingale brit ápolónõ, aki tevékenységével az 1853-56-os krími háborúban szerzett érdemeket.

május 17.
TÁVKÖZLÉSI VILÁGNAP
1968 óta tartják minden esztendõben annak emlékére, hogy 1856. május 17-én, Párizsban, húsz ország képviselõi aláírták a Nemzetközi Távközési Egyesület (ITU vagy UTI) létrehozásáról szóló alapító okmányt. Az Egyesület 1947-tõl az ENSZ szakosított szervezete, s jelenleg 160 tagországa van, köztük Magyarország is.

május 18.
A MÚZEUMOK NEMZETKÖZI NAPJA
A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) 1977 májusában Moszkvában megtartott XI. konferenciáján határozták el ünneplését. 1978. május 18-án tartották meg elõször.

május 21.
A MAGYAR HONVÉDSÉG NAPJA
A magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként, 1849. május 21-én a honvédsereg visszafoglalta Buda várát. Ennek emlékére 1992-tõl ezen a napon ünneplik a Magyar Honvédség Napját.

május utolsó vasárnapja
A NEMZETKÖZI GYERMEKNAP
A Nemzetközi Demokratikus Nõszövettség 1949 novemberi határozata alapján 1950-tõl ünnepli a világ.

május 31.
NEMDOHÁNYZÓ (DOHÁNYMENTES) VILÁGNAP
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) május 31-ét dohányzásmentes nappá nyilvánította.

június elsõ vasárnapja
PEDAGÓGUS NAP
Magyarországon 1952. június 7-8-án ünnepelték elõször ezt a napot, s ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország legjobb pedagógusainak. 1993-tól a tanárok, oktatók kitüntetése január 22-én, a Magyar Kultúra Napján történik.

június 5.
KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP
1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban "Ember és bioszféra" címmel az ENSZ világkonferenciája, amely határozatában ezt a napot nemzetközi környezetvédelmi nappá nyilvánította.

június 21.
A ZENE ÜNNEPE
Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár elsõ napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötlet Jack Lang, akkori francia kulturális miniszter támogatásával valósult meg. A kezdeményezéshez azóta a világ számos országa csatlakozott.

június 27.
A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS ELLENI KÜZDELEM NEMZETKÖZI NAPJA
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyûlése 1987-es határozata alapján 1988-ban rendezték meg elõször "A kábítószer elleni küzdelem" nemzetközi napját.

június 27.
A CUKORBETEGEK VILÁGNAPJA
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) június 27-ét a cukorbetegek (diabetikusok) világnapjává nyilvánította.

június 27.
A HATÁRÕRSÉG NAPJA
A kormány határozata alapján 1992-tõl, Szent László napján, június 27-én ünneplik Magyarországon a határõrök napját.

június utolsó hétvégéje
A MAGYAR SZABADSÁG NAPJA
a fõvárosban Budapesti Búcsú
1991. június 30-án fejezõdött be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról. Ennek emlékére országszerte rendezvényeket tartanak.

július 27.
ÉPÍTÉSZETI VILÁGNAP
Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg elõször az Építészeti Világnapot. Július elsõ napját az Építészek Nemzetközi Szövetsége (VIA) nyilvánította világnappá, hogy felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre.

VASUTASNAP
A magyar vasutasnapot 1951-tõl augusztus, majd 1961-tõl minden év július második vasárnapján tartjuk.

augusztus 1.
AZ ANYATEJ VILÁGNAPJA
1990. augusztus 1-jén 32 kormány és 10 ENSZ-szervezet tanácskozást tartott Inocentben a szoptatás támogatásáról és népszerûsítésérõl. Ebben az "Inocenti Nyilatkozat"-ban került megfogalmazásra a világnap gondolata is.

augusztus 6.
NUKLEÁRIS FEGYVEREK BETILTÁSÁÉRT FOLYÓ HARC VILÁGNAPJA
1978-ban a BVT javaslatára augusztus 6-át  -  Hirosima és Nagaszaki atombombázásának évfordulóját  -  a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították.

június utolsó hétvégéje
AZ ÍRÁSTUDATLANSÁG ELLENI KÜZDELEM (ALFABETIZÁLÁS) NEMZETKÖZI NAPJA
1965. szeptember 8-án az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy e napot minden esztendõben az írástudatlanság elleni küzdelemnek szenteli.

szeptember 18.
ROKKANTAK NAPJA
1981-ben a Rokkantak Nemzetközi Éve magyar eseménysorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott nemzeti szervezõ bizottság e napot nyilvánította a Rokkantak Napjává.

szeptember 20.
GYERMEKEK VILÁGNAPJA
1954 óta az UNICEF (az ENSZ Gyermeksegélyezési Alapja) kezdeményezésére tartjuk elsõsorban a fejlõdõ országok gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ-deklarációban megfogalmazott jogait.

szeptember 20.
TAKARÍTÁSI VILÁGNAP
1992-ben, az ENSZ környezetvédelmi szervezete szeptember 20-ra meghirdette a Takarítási Világnapot, amelynek célja a világméretû nagytakarítás. Jelszava: "Gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon!" Az akció Ausztráliából indult.

szeptember 21.
A MAGYAR DRÁMA NAPJA
A Magyar Írók Szövettségének kezdeményezésére 1984-tõl e napon ünneplik minden évben, Madách Imre: Az ember tragédiája címû drámája õsbemutatója napjának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére.

szeptember utolsó vasárnapja
HALLÁSSÉRÜLTEK VILÁGNAPJA
A Siketek Nemzetközi Szövettségének határozata alapján 1958 óta minden évben megemlékeznek e világnapról. A célja, hogy felhívja a figyelmet a világon élõ mintegy 800 ezer hallássérült problémáira és segítse beilleszkedésüket.

október 1.
ZENEI VILÁGNAP
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsának határozata alapján 1975 óta ünnepeljük.

október 1.
IDÕSEK VILÁGNAPJA
Minden évben október 1-jén emlékeznek meg világszerte az idõsekrõl, miután az ENSZ-közgyûlés 1991-ben e napot az idõsek világnapjává nyilvánította.

október elsõ vasárnapja
ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Az Állatok Világnapját Magyarországon 1991-tõl tartják.

október elsõ hétfõje
HABITAT VILÁGNAP
A Habitat Világnapot 1986. október 6-án világszerte elõször rendezték meg az ENSZ Emberi Települések Bizottságára, a Habitatra utalva. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az egységes cselekvésre annak érdekében, hogy a világon minden ember számára biztosítani lehessen a legelemibb emberi jogot, a kellemes otthont és a jó lakáskörülményeket.

október 6.
ARADI VÉRTANÚK  -  NEMZETI GYÁSZNAP
1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar szabadságharc 13 hõs tábornokát, akik a világosi fegyverletétel után kerültek osztrák fogságba: Aulich Lajos, Damjanich János, Desewffy Arisztid, Kiss Ernõ, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernõ, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly. Pesten ezen a napon végezték ki Batthyány Lajos volt miniszterelnököt is.

október 9.
POSTAI VILÁGNAP
1874. október 9-én alapították az Általános Postaegyesületet (utóbb Egyetemes Postaegyesület), amely a nemzetközi postaszolgálat összehangolása érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Jelenleg több mint 160 ország tagja az Egyetemes Postaegyesületnek.

október 15.
HALLÁSSÉRÜLTEK NEMZETKÖZI NAPJA  -  FEHÉR BOT NEMZETKÖZI NAPJA
Célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megodásának lehetõségeit, a társadalomba való teljesebb értékû beilleszkedésük útját.

október 16.
ÉLELMEZÉSI VILÁGNAP
Az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete, a FAO Rómában ülésezõ konferenciája 1979-ben magyar határozati javaslat alapján Világélelmezési napnak nyilvánította október 16-át. A világnap célja, hogy mozgósítsa a kormányokat és a közvéleményt az emberiség nagy részét sújtó élelmezési gondok orvoslására.

október utolsó munkanapja
TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP
A világ takarékpénztárainak 1924-ben tartott elsõ kongresszusán hozott határozat értelmében tartják világszerte.

október 31.
A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA
1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára Luther Márton német ágostonrendi szerzetes a téziseit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé. Nézetei hosszas harcok árán utat törtek és az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is radikálisabb, Jean Calvin genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja.

november 3.
A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA
1825. november 3-án a pozsonyi országgyûlésen határozták el az MTA létrehozását. 1996 nyarán a Magyar Tudósok Világtalálkozóján döntés született arról, hogy minden évben ezen a napon ünnepeljük (elsõ ízben 1997-ben) a Magyar Tudomány Napját. E dátumnak jelentõségét növeli az a tény is, hogy két évvel korábban, 1823. november 23-án kelt Temesváron Bolyai János - az abszolút geometria megszületését bejelentõ - levele, amelyben közli apjával: "semmibõl egy új, más világot teremtettem."

november 17.
BUDAPEST ÜNNEPNAPJA
1873-ban ezen a napon egyesült Pest, Buda és Óbuda. Budapest Fõváros Közgyûlése 1991. március 21-ei döntése értelmében a fõváros ünnepnapja
november 17.

november harmadik csütörtöke
"NE GYÚJTS RÁ" VILÁGNAP
A Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) ajánlása alapján ezen a napon az egész világon emberek milliói próbálnak felhagyni a dohányzás káros szenvedélyével.

november 20.
IFJÚ ZENEBARÁTOK VILÁGNAPJA
Az ifjú Zenebarátok Nemzetközi Szövettsége 1968 tavaszán Lisszabonban tartott kongresszusának határozata alapján ünneplik.

november 22.
MAGYAR KÖZOKTATÁS NAPJA
A Pedagógusok Szakszervezete a magyar közoktatás helyzetének, gondjainak bemutatására, valós társadalmi megítélésének elõsegítése, a közös cselekvés kialakítása céljából 1991-ben kezdeményezte, hogy november 22-én tartsák a Magyar Közoktatás Napját.

november 27.
VÉRADÓK NAPJA
A Magyar Vöröskereszt VII. Kongresszusa (1987.XII.5-6.) határozott úgy, hogy november 27-e legyen a véradók napja és adjon ismétlõdõ lehetõséget a véradók társadalmi megbecsülésének intézményes kifejezésére (a nap meghatározása annak emlékére történt, hogy 1954.november 27-én adományozott elõször a legfelsõbb állami testület kitüntetéseket sokszoros véradóknak és kiváló véradó szervezõknek).

december 1.
AIDS ELLENES VILÁGNAP
1988-ban december 1-jét AIDS Elleni Világnappá nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet (WHO), hogy ezzel is felhívja a figyelmet a nemzetközi összefogás szükségességére.

december 4.
BÁNYÁSZ - NAP - SZENT BORBÁLA NAPJA
Szent Borbála, a bányászok védõszentjének napja, a bányászok és kohászok ünnepe.

december 10.
EMBERI JOGOK NAPJA
1984. december 10-én az ENSZ-közgyûlésen elfogadták az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Ennek emlékére 1950. december 4-i ENSZ-közgyûlés ezt a napot az Emberi Jogok napjává nyilvánította.

december 16.
MAGYAR KÓRUSOK NAPJA
A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövettsége (KÓTA) és a Magyar Zenei Kamara védnökségével 1991 óta rendezik meg a Magyar Kórusok Napját, Kodály Zoltán születésnapjához kötõdik.

Forrás>>

     
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
CHAT BOX

Az élet nincs átkötve masnival, de azért ajándék.

önarcképem

     
OLDALAIM
     
BARÁTI OLDALAK
     
A NAP IDÉZETE

Bölcs gondolatok

 

 
     
BANNEREK


misitata bannere 

 

 

 

     
VEGYES

Nagyon szép képek

 


Imádkozó nő

Emlékezés

Ha fejfád mellett ég a gyertya,
Látjuk benne arcod,
Odaföntről-messzeségből,
Karod felénk nyújtod.
Vigyázol ránk most is,tudjuk,
Ugyanúgy mint régen,
Drága jó apám,sosem feledünk téged!

Drága édesapám

Abdai Antal

Nyugodj békében,

elhunyt 2011.06.01

Gyertya disz

EMLÉKOLDALA


Megemlékezés az .évforduló alkalmából.


Halottak Napjára.Lengyel Jolán

1951-2013

Szíved pihen, a miénk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.

 

EMLÉKOLDALA

 

     
HTML-KÓDOK*KÉPGALÉRIA*HONLAPDESIGN*RECEPTEK*EGÉSZSÉGTÁR*VERSEK-IDÉZETEK

 


Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG